blog-cy

Cafodd yr erthygl ganlynol ei hysgrifennu gan David Greenslade, yr awdur a darlithydd. Bydd yr erthygl hon ar gael yn y Saesneg yn rhifyn diweddaraf Yr Enfys. Os nad ydych yn aelod o Gymru a’r Byd eto, ymunwch â ni yma i dderbyn y copi diweddaraf teirgwaith y flwyddyn!

The following article is a guest post, written by author and lecturer David Greenslade. This article will be available in English in the latest edition of Yr Enfys. Not a member of Wales International yet? Join here to receive the latest copy three times a year!


Ym Mis Mai 2019 fe welodd dinas Suceava, gogledd Rwmania, arddangosfa celf Cymru-Rwmania.  Cynnwys yr arddangosfa oedd peintiadau a wnaethpwyd ar y cyd rhwng John Welson (Abergwaun) a George Ostafi (Suceava).  Roedd James Green (Tonypandy) yn rhan o’r sioe hefyd gyda’i gasgliad rhyfeddol o luniau ‘Sebon Swynol’. Bydd yr arddangosfa hon a oedd mor llwyddiannus tramor yn dod i Oriel y Senedd, Bae Caerdydd, mis Tachwedd 26 tan fis Rhagfyr 15.  Tachwedd 30 bydd achlysur agor swyddogol y sioe ym mhresenoldeb llysgennad Rwmania a’r Aelod Cynulliad Huw Irranca-Davies (Ogwr).

Man cychwyn y syniad i’r arddangosfa oedd cyfarfod rhyngof i a George Ostafi tra oedd innau yn rhan o symposiwm yn Rwmania yn 2017.  O ganlyniad i’n cyfarfod, gwnaeth George ddangos ei waith yng Nghaerdydd, mis Mawrth 2018. Roedd hwn yn sbardun i John Welson ofyn i mi gario peintiadau hanner-orffenedig (neu hanner-anorffenedig) er mwyn i George eu cwblhau.  Ymateb George oedd gofyn imi gario ei waith cychwynnol ef at John i’w gwblhau yn ei dro. Mae safon y lluniau hanner-orffenedig – neu “gwaith pedwar llaw” chwedl George, yn hynod drawiadol. 

Y Senedd, Caerdydd

Erbyn heddiw mae’r peintiadau hyn