Cwrdd ag Aran Jones – Llywydd Newydd Cymru a’r Byd

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi mai Aran Jones, sylfaenydd SaySomethinginWelsh yw ein llywydd newydd. Trosglwyddwyd yr awenau gan ein cyn-lywydd, y tenor Rhys Meirion, yn ystod wythnos yr Eisteddfod AmGen. Dyma drefnu sgwrs gydag Aran i ddysgu mwy am ei gefndir rhyngwladol a’i uchelgais fel llywydd. Llongyfarchiadau mawr ar dy benodiad a chroeso. Sut…

Details