[uwp_account]

Cylchgrawn Yr Enfys

Mae ein cylchgrawn yn cael ei gyhoeddi dair gwaith y flwyddyn ac yn gyfle i unigolion a chymdeithasau Cymreig i rannu eu straeon a hyrwyddo eu digwyddiadau gyda’n aelodau. Mae’r cylchgrawn hefyd yn gyfle gwych i fusnesau Cymreig i hyrwyddo eu gwasanaethau a nwyddau i farchnad rhyngwladol. Mae Yr Enfys yn cael ei ddosbarthu’n rhyngwladol i’n aelodau ymhob cwr o’r byd. Am ymholiadau neu i hysbysebu yn y cylchgrawn, cysylltwch yma.

Yma yn ardal i aeloau, cewch lawrlwytho’r copi diweddaraf a’r copiau blaenorol!

Yr Enfys Magazine

Our magazine is published three times a year and is an opportunity for individuals and Welsh societies to share their stories and promote their events to our members. It’s also a fantastic opportunity for Welsh businesses to promote their services and products to an international market. Yr Enfys is distributed to all our members across the globe. 

Here in the members section, you will find the latest issue to download, as well as back-dated issues!

Copi diweddaraf / The latest issue

Copiau blaenorol / Back-dated issues

Ganaf 2018 / Winter 2018

Haf 2018 / Summer 2018

Ger Y Parc,
Dolerw Park Drive,
Y Drenewydd/Newtown,
Powys
SY16 2BA

 

Tel: 01686 627410