Mae ein aelodau unigol yn cael 10% o ostyngiad wrth siopa
neu archebu arlein gyda'r cwmniau canlynol!

The Chicago Tafia Welsh Society members

Pwy yw Undeb Cymru a’r Byd a beth ryden ni’n ei wneud?

Mae Undeb Cymru a’r Byd – Wales International yn sefydliad sy’n cysylltu pobl o Gymru sy’n byw ymhob cwr o’r byd, wrth roi llwyfan iddynt i gyfathrebu a rhwydweithio. Rydym hefyd yn trefnu cyfarfod blynyddol a digwyddiadau ar ein stondin yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yn ogystal â rhannu straeon a newyddion am unigolion a chymdeithasau Cymreig ar ein blog ac hyrwyddo digwyddiadau Cymraeg ymhob cwr o’r byd ar eincalendr.

 

Cylchgrawn Yr Enfys

Mae ein cylchgrawn yn cael ei gyhoeddi dair gwaith y flwyddyn ac yn gyfle i unigolion a chymdeithasau Cymreig i rannu eu straeon a hyrwyddo eu digwyddiadau gyda’n aelodau. Mae’r cylchgrawn hefyd yn gyfle gwych i fusnesau Cymreig i hyrwyddo eu gwasanaethau a nwyddau i farchnad rhyngwladol. Mae Yr Enfys yn cael ei ddosbarthu’n rhyngwladol i’n aelodau ymhob cwr o’r byd. Am ymholiadau neu i hysbysebu yn y cylchgrawn, cysylltwch yma.

Dewch yn aelod

Mae Cymru a’r Byd yn newid – dewch yn aelod er mwyn bod yn rhan o’r gymdeithas fyd eang ac er mwyn bod ymhlith y cyntaf I glywed y newyddion a’r straeon diweddaraf am y Cymry ar hyd a lled y byd!

Dim ond £20 y flwyddyn (£25 i Gymdeithasau) a byddwch yn derbyn copi caled o bob cyfrol o’n cylchgrawn unigryw, Yr Enfys, a gynhyrchir yn y flwyddyn o gychwyn eich haelodaeth ynghŷd â mynediad i’r ardal aelodau newydd sbon lle bydd modd cael gweld fersiwn ar-lein o’r cylchgrawn a chynigion arbennig gan ein hysbysebwyr.


Opsiynau TaluPayments to Wales International/Cymru a’r Byd can be made easily in any of the following ways:

UK bank cheque

In sterling drawn on any UK Bank and made out to “Undeb Cymru a’r Byd”. Please note we cannot accept payment by cheques drawn on banks outside the United Kingdom. Please send cheques to: xxxx yyyy, Ger Y Parc, Dolerw Park Drive, Y Drenewydd/Newtown, Powys SY16 2BA

Credit card

VISA, MASTERCARD or SWITCH

BACS transfer

Account no: 07345671
Sort Code: 53-70-31

Ymunwch â ni heddiw!

Bydd eich mynediad I’r ardal Aelodau yn cael ei weithredu wedi i’r taliad gael ei brosesu. Gall hyn gymryd hyd at 3 diwrnod gwaith.

Members of St David’s Welsh Society of Singapore

Ger Y Parc,
Dolerw Park Drive,
Y Drenewydd/Newtown,
Powys
SY16 2BA

 

Tel: 01686 627410