Who are Wales International?

Undeb Cymru a’r Byd – Wales International is an organisation based in Wales which connects Welsh people across the world and gives them a platform to communicate and network. We organise an annual meet up and events on our stand at the National Eisteddfod. We also share stories and news about individuals and Welsh societies on our blog and we promote Welsh events around the globe on our calendar.

Yr Enfys Magazine

Our magazine is published three times a year and is an opportunity for individuals and Welsh societies to share their stories and promote their events to our members. It’s also a fantastic opportunity for Welsh businesses to promote their services and products to an international market. Yr Enfys is distributed to all our members across the globe. For enquiries or to advertise, please contact us.

Dewch yn aelod

Mae Cymru a’r Byd yn newid – dewch yn aelod er mwyn bod yn rhan o’r gymdeithas fyd eang ac er mwyn bod ymhlith y cyntaf I glywed y newyddion a’r straeon diweddaraf am y Cymry ar hyd a lled y byd!

Dim ond £20 y flwyddyn (£25 i Gymdeithasau) a byddwch yn derbyn copi caled o bob cyfrol o’n cylchgrawn unigryw, Yr Enfys, a gynhyrchir yn y flwyddyn o gychwyn eich haelodaeth ynghŷd â mynediad i’r ardal aelodau newydd sbon lle bydd modd cael gweld fersiwn ar-lein o’r cylchgrawn a chynigion arbennig gan ein hysbysebwyr.

 • Gyrrwch eich sieciau i’r cyfeiriad canlynol:
  Ger Y Parc, Dolerw Park Drive,
  Y Drenewydd/Newtown,
  Powys
  SY16 2BA
 • Neu talwch gyda throsglwyddiad BACS:
  Account no: 07345671
  Sort Code: 53-70-31

 

Nodwch: Bydd eich mynediad I’r ardal Aelodau yn cael ei weithredu wedi i’r taliad gael ei brosesu. Gall hyn gymryd hyd at 3 diwrnod gwaith.

 

Ein partneriaid a’n noddwyr:

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau sy’n gysylltiedig â Chymru er mwyn cynnig cynigion arbennig ac unigryw i’n aelodau – felly pediwch a cholli allan, dewch yn aelod o deulu Cymru a’r Byd heddiw!

Os ydych chi mewn busnes sydd am gefnogi Cymru, neu os gwelwch yn dda hyrwyddo eich busnes i cymuned rhynglwadol, cysylltwch!

Ger Y Parc,
Dolerw Park Drive,
Y Drenewydd/Newtown,
Powys
SY16 2BA

 

Tel: 01686 627410