Gyda balchder yn ein cymreictod a’n hunaniaeth Gymraeg, mewn byd sydd bellach mor fach, gallwn fod yn genedl fyd eang lle mae ganddom i gyd, yn Gymry brodorol neu’n Gymry rhyngwladol, gyfraniad pwysig i’w gynnig i’n gilydd fel Cymry, ac i Gymru ein mamwlad.

Rhys Meirion,
Llywydd Cymru a’r Byd

Pwy Ydym Ni
A ble ydym ni? Yr ateb yw ymhobman!

Sefydliad wedi’i leoli yng Nghymru yw Undeb Cymru a’r Byd – Wales International, ac rydym yn cysylltu pobl Cymraeg ar hyd a lled y byd ac yn rhoi llwyfan iddynt i gyfathrebu a rhwydweithio.

Rydym yn trefnu cyfarfod blynyddol a digwyddiadau ar ein stondin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Rydym hefyd yn rhannu straeon a newyddion am unigolion a chymdeithasau Cymraeg ar ein blog, ac yn hyrwyddo digwyddiadau Cymraeg a Chymreig ymhob cornel o’r byd ar ein calendr.

Buddion i Aelodau
Dewch yn aelod o’r teulu Cymraeg Byd Eang

Pam ymuno? Nid yn unig er mwyn derbyn copi o’n cylchgrawn, Yr Enfys a mynediad i’n ardal aelodau, byddwch chi hefyd yn derbyn cynigion arbennig, buddion a gostyngiad gan ein partneriaid. Byddwch chi hefyd yn cefnogi’r fenter bwysig hon sy’n cysylltu’r Cymry ymhob cwr o’r byd gyda’i gilydd

Darllenwch ein blog diweddaraf

National Eisteddfod & Cymraeg 2050
blog-cy

National Eisteddfod & Cymraeg 2050

Yr wythnos ddiwethaf, bu Cymru a’r Byd yn mynychu Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst yng Nghonwy wrth stondin 410-412, yn croesawu ein...
Read More
Cymru a’r Byd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019
blog-cy

Cymru a’r Byd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

Fis nesaf, daw Eisteddfod Genedlaethol 2019 i Gonwy yng ngogledd Cymru. Byddwn ni’n hapus i siarad â chi am yr hyn rydym ni’n ei wneud, pam rydym ni’n ei wneud, a sut gallwch chi ymuno â’n teulu rhyngwladol! Gallwch ddod o hyd i ni yn stondinau 410-412.
Read More
GŴYL GELTAIDD GENEDLAETHOL AWSTRALIA
blog-cy

GŴYL GELTAIDD GENEDLAETHOL AWSTRALIA

Mae’r Ŵyl Geltaidd Genedlaethol yn ddigwyddiad blynyddol a gynhelir yn Portarlington, Awstralia am benwythnos 3-diwrnod ym mis Mehefin ac roedd...
Read More
1 2 3 4

Ger Y Parc,
Dolerw Park Drive,
Y Drenewydd/Newtown,
Powys
SY16 2BA

 

Tel: 01686 627410