Mae pobl Cymru yn byw ymhob man dros y byd ac yn cyfrannu’n helaeth ble bynnag y maent. Po fwyaf y gallwn gysylltu â’n gilydd bydd yn bosibl datblygu’r gronfa anferth hon o sgiliau a brwdfrydedd i fod yn rhwydwaith sy’n gweithio’n effeithiol. O ganlyniad, daw Cymru a phawb sy’n malio am Gymru yn fwy llwyddiannus. Ymunwch â ni a dewch yn rhan o’n mudiad.  

Aran Jones,
Llywydd Undeb Cymru a’r Byd. (2021)

Blog- Dewch i Gyfafod y Cymry Byd-Eang

Tybed ydych chi erioed wedi gwisgo ‘top’ rygbi Cymru, a chyn pen dim cael cyd-Gymro neu Gymraes, neu ddysgwr yr iaith yn eu cyflwyno’u hunain i chi? Rydym ni ym mhob man ac wrth ein boddau yn cysylltu â’n gilydd, yn enwedig dros baned neu beint!  Ar ein blog mi wnewch chi gyfarfod Cymry, yn llwyddo mewn pob math o bethau rhyfeddol, yn cael eu huno yn eu ‘hiraeth’ ac yn chwifio’r faner dros Gymru, lle bynnag y byddant. Gwnewch ‘baned neu t’walltwch beint i chi’ch hun a gadewch i ni fynd i’w cyfarfod.

Cwrdd â Abbie Ryan – Dubai

Cwrdd â Abbie Ryan – Dubai

Mae’r Gymraes Abbie Ryan yn creu tonnau draw yn Nubai ac wedi cychwyn menter yn ddiweddar sydd am alluogi iddi...
Read More
Cwrdd â Jess Davies – Caerdydd

Cwrdd â Jess Davies – Caerdydd

O harddu cloriau cylchgronau i ail-ddyfeisio ei hun fel cyflwynydd ac ymgyrchydd corff-bositif, mae Jess Davies yn siarad am ei...
Read More
Cwrdd â Claire a Richard – Sweden

Cwrdd â Claire a Richard – Sweden

Dydy Richard a Claire Rees ddim yn ofn o ychydig o waith caled; maen nhw'n credu bod unrhyw beth yn...
Read More
1 2 3 13

Partneriaid Corfforaethol 

Rydym yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth â’r cyrff arbennig hyn. Gyda’n gilydd rydym yn ymdrechu’n galed yn ein nod i roi Cymru ar y map. Cliciwch ar eu logos i ddysgu mwy am eu gwaith.

Home | Hafan

About us Amdanom ni

Members | Aelodaeth

Crewyd gan Gwe Cambria  / ‘Cymru a’r Byd’  2021

Undeb Cymru a’r Byd, 

PO BOX 275,

Llanrhystud,

Cymru.

SY23 5AW