£12,000 ar gael i artistiaid sydd wedi’i hysbrydoli gan Gymru!

£12,000 ar gael i artistiaid sydd wedi’i hysbrydoli gan Gymru! Cawsom ebost diweddar gan drefnwyr Cystadleuaeth gelf Wales Contemporary/ Cymru Gyfoes. Roeddynt yn awyddus i rannu gwybodaeth am y gystadleuaeth gyda’n cynulleidfa fyd eang. Gyda gymaint ohonnoch chi adref ar hyn o bryd, roeddem yn awyddus i drefnu cyfweliad gyda’r trefnwyr er mwyn dysgu mwy…

Details

Tafwyl 2019: Daw gŵyl Gymraeg ragorol Caerdydd yn ôl

Gyda digwyddiad Fringe wythnos o hyd yn gorffen gyda digwyddiad 3-diwrnod yng Nghastell Caerdydd. Mae Tafwyl yn ddathliad o’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru ehangach. Wedi’i threfnu gan Menter Caerdydd, elusen yn y ddinas, daeth yr ŵyl â thros 40,000 o ymwelwyr yn 2018, ac wedi cael ei galw’n Ŵyl Orau Caerdydd yn seremoni Gwobrau Cerddoriaeth Caerdydd. Beth yw’r ŵyl, felly?

Details