£12,000 ar gael i artistiaid sydd wedi’i hysbrydoli gan Gymru!

£12,000 ar gael i artistiaid sydd wedi’i hysbrydoli gan Gymru! Cawsom ebost diweddar gan drefnwyr Cystadleuaeth gelf Wales Contemporary/ Cymru Gyfoes. Roeddynt yn awyddus i rannu gwybodaeth am y gystadleuaeth gyda’n cynulleidfa fyd eang. Gyda gymaint ohonnoch chi adref ar hyn o bryd, roeddem yn awyddus i drefnu cyfweliad gyda’r trefnwyr er mwyn dysgu mwy…

Details