Mae pobl Cymru yn byw ymhob man dros y byd ac yn cyfrannu’n helaeth ble bynnag y maent. Po fwyaf y gallwn gysylltu â’n gilydd bydd yn bosibl datblygu’r gronfa anferth hon o sgiliau a brwdfrydedd i fod yn rhwydwaith sy’n gweithio’n effeithiol. O ganlyniad, daw Cymru a phawb sy’n malio am Gymru yn fwy llwyddiannus. Ymunwch â ni a dewch yn rhan o’n mudiad.  

Aran Jones,
Llywydd Undeb Cymru a’r Byd. (2021)

Blog- Dewch i Gyfafod y Cymry Byd-Eang

Tybed ydych chi erioed wedi gwisgo ‘top’ rygbi Cymru, a chyn pen dim cael cyd-Gymro neu Gymraes, neu ddysgwr yr iaith yn eu cyflwyno’u hunain i chi? Rydym ni ym mhob man ac wrth ein boddau yn cysylltu â’n gilydd, yn enwedig dros baned neu beint!  Ar ein blog mi wnewch chi gyfarfod Cymry, yn llwyddo mewn pob math o bethau rhyfeddol, yn cael eu huno yn eu ‘hiraeth’ ac yn chwifio’r faner dros Gymru, lle bynnag y byddant. Gwnewch ‘baned neu t’walltwch beint i chi’ch hun a gadewch i ni fynd i’w cyfarfod.

Cwrdd â Roz Richards – Melbourne

Cwrdd â Roz Richards – Melbourne

Wedi cynrychioli Cymru yn y byd athletau a serennu ar y sgrin fawr, mae’r Gymraes Roz Richards bellach yn rhedeg...
Read More
Cwrdd â Jemima Williams – Llundain

Cwrdd â Jemima Williams – Llundain

O fferm deuluol yng Ngheredigion i fyd Peppa Pig a goleuadau llachar Efrog Newydd, dyma’r arlunydd Jemima Williams yn rhannu...
Read More
Cwrdd ag Aran Jones – Llywydd Newydd Cymru a’r Byd

Cwrdd ag Aran Jones – Llywydd Newydd Cymru a’r Byd

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi mai Aran Jones, sylfaenydd SaySomethinginWelsh yw ein llywydd newydd. Trosglwyddwyd yr awenau gan ein...
Read More

Partneriaid Corfforaethol 

Rydym yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth â’r cyrff arbennig hyn. Gyda’n gilydd rydym yn ymdrechu’n galed yn ein nod i roi Cymru ar y map. Cliciwch ar eu logos i ddysgu mwy am eu gwaith.

Home | Hafan

About us Amdanom ni

Members | Aelodaeth

Crewyd gan Gwe Cambria  / ‘Cymru a’r Byd’  2021

Undeb Cymru a’r Byd, 

PO BOX 275,

Llanrhystud,

Cymru.

SY23 5AW