• Pwy Ydym Ni?

  Pwy Ydym Ni?

  Mudiad sy’n ymgorffori eiragflaenydd, Undeb y Cymry ar Wasgar a sefydlwyd yn 1948, sef mudiad i uno’rCymry oddi cartre ac i fod yn ddolen gyswllt rhyngddynt.

 • Cymru'n Galw !

  Cymru'n Galw !

  Chi Gymry "Oddi Catref" A ffriendau Cymru - Dewch yn nes! Dewch aelodau o "Undeb Cymru a'r Byd"

  Wrth ymuno a'r teulu byd-eang yma cewch fwynhau agosrwydd Cymru ble bynnag yr ydych.

Erthyglau Sylw

winter_cover.jpg

Yr Enfys

Gaeaf 2017

Radio Cymru


InSynch

Websites, Training, Marketing & Consultancy

Nod Cymru a'r Byd

Creu cyswllt agos rhwng Cymru heddiw ag unigolion a Chymdeithasau Cymreig ym mhob man ... yn cynnwys Cymry “oddi cartre”, pobol o dras Cymreig, dysgwyr y Gymraeg a chyfeillion ein gwlad, ein hiaith a’n diwylliant.

Cefnogi Cymdeithasau Cymreig led-led y byd ac annog rhai newydd.

Hyrwyddo delwedd Cymru a’i diwylliant yn fyd-eang.

Helpwch ni i gyrraedd ein hamcanion a dod yn AELOD!

Dim ond £20 y flwyddyn (£25 i Gymdeithasau) a byddwch yn derbyn copi caled o bob cyfrol o'n cylchgrawn unigryw, Yr Enfys, a gynhyrchir yn y flwyddyn o gychwyn eich haelodaeth ynghŷd â mynediad i'r ardal aelodau newydd sbon lle bydd modd cael gweld fersiwn ar-lein o'r cylchgrawn a chynigion arbennig gan ein hysbysebwyr.

I ddod yn aelod ac ymuno gyda'n teulu byd eang, cliciwch yma:

Ymaelodi

Dolenni Cyflym

Hafan | Hanes | Aelodaeth | Dolennau | Arweinyddion | Cysylltwch |

Gwybodaeth

Mudiad sy’n ymgorffori eiragflaenydd, Undeb y Cymry ar Wasgar a sefydlwyd yn 1948, sef mudiad i uno’rCymry oddi cartre ac i fod yn ddolen gyswllt rhyngddynt.

Cysylltu â ni

Cyfeiriad: Ger Y Parc, Dolerw Park Drive, Ydrenewydd/Newtown, Powys, SY16 2BA

Rhif Ffon: 01686 627410

Website by InSynch