• Pwy Ydym Ni?

  Pwy Ydym Ni?

  Mudiad sy’n ymgorffori eiragflaenydd, Undeb y Cymry ar Wasgar a sefydlwyd yn 1948, sef mudiad i uno’rCymry oddi cartre ac i fod yn ddolen gyswllt rhyngddynt.

 • Cymru'n Galw !

  Cymru'n Galw !

  Chi Gymry "Oddi Catref" A ffriendau Cymru - Dewch yn nes! Dewch aelodau o "Undeb Cymru a'r Byd"

  Wrth ymuno a'r teulu byd-eang yma cewch fwynhau agosrwydd Cymru ble bynnag yr ydych.

Erthyglau Sylw

Yr Enfys

Haf 2017

Yr Enfys

Gwanfyn 2017

InSynch

Websites, Training, Marketing & Consultancy

Nod Cymru a'r Byd

Creu cyswllt agos rhwng Cymru heddiw ag unigolion a Chymdeithasau Cymreig ym mhob man ... yn cynnwys Cymry “oddi cartre”, pobol o dras Cymreig, dysgwyr y Gymraeg a chyfeillion ein gwlad, ein hiaith a’n diwylliant.

Cefnogi Cymdeithasau Cymreig led-led y byd ac annog rhai newydd.

Hyrwyddo delwedd Cymru a’i diwylliant yn fyd-eang.

Helpwch ni i gyrraedd ein hamcanion a dod yn AELOD!

Dim ond £15 y flwyddyn (£20 i Gymdeithasau) a byddwch yn derbyn copi caled o bob cyfrol o'n cylchgrawn unigryw, Yr Enfys, a gynhyrchir yn y flwyddyn o gychwyn eich haelodaeth ynghŷd â mynediad i'r ardal aelodau newydd sbon lle bydd modd cael gweld fersiwn ar-lein o'r cylchgrawn a chynigion arbennig gan ein hysbysebwyr.

I ddod yn aelod ac ymuno gyda'n teulu byd eang, cliciwch yma:

Ymaelodi

Newyddion

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

3 - 9 Gorffennaf 2017

Chwe diwrnod o’r gerddoriaeth a’r dawnsio gwerin gorau, a’r byd yn gyfran mewn un lle! Parhau

Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

4 - 12 Awst 2017

Yr Eisteddfod yw’r ffenest siop berffaith i gerddoriaeth, dawns, celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, perfformiadau gwreiddiol a llawer mwy. Gan gwmpasu pob agwedd ar y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru, mae'n ŵyl gynhwysol a chroesawgar, sy'n denu miloedd o ddysgwyr Cymraeg a'r rhai nad ydynt yn siarad yr iaith, yn ogystal â siaradwyr Cymraeg bob blwyddyn. Ceir offer cyfieithu yn y Pafiliwn yn ystod yr wythnos, a chanolfan arbennig ar gyfer dysgwyr ar y Maes. Parhau

Eisteddfod yr Urdd

29 Mai - 3 Mehefin 2017

Nod yr Urdd yw sicrhau cyfle, trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, i holl ieuenctid Cymru (rhwng 8 a 25 oed) ddatblygu’n unigolion cyflawn; a’u galluogi i chwarae rhan adeiladol yn y gymdeithas gan feithrin sgiliau personol a chymdeithasol. Parhau

Dolenni Cyflym

Hafan | Hanes | Aelodaeth | Dolennau | Arweinyddion | Cysylltwch |

Gwybodaeth

Mudiad sy’n ymgorffori eiragflaenydd, Undeb y Cymry ar Wasgar a sefydlwyd yn 1948, sef mudiad i uno’rCymry oddi cartre ac i fod yn ddolen gyswllt rhyngddynt.

Cysylltu â ni

Cyfeiriad: Ger Y Parc, Dolerw Park Drive, Ydrenewydd/Newtown, Powys, SY16 2BA

Rhif Ffon: 01686 627410

Website by InSynch