Rydym wedi bod yn chwilota am y cynigion gorau i chi, ein aelodau, i sicrhau bod gennych fynediad i’r digwyddiadau, busnesau a gwyliau gorau a’r mwyaf cyffrous!

Rydym yn cydweithio gyda busnesau sy’n gysylltiedig â Chymru er mwyn darparu’r buddion yma i chi – peidiwch a cholli allan, hawliwch nhw heddiw!

Buddion i Aelodau | Membership Benefits
Y cynigion gorau o Gymru….a thu hwnt!
The best offers from Wales … and beyond!

Os ydych chi’n fusnes sydd eisiau cefnogi Cymru a’r Byd, neu os hoffech gael eich rhestru isod, cysylltwch marketing@walesinternational.cymru

We have been scouring the world for the best deals and discounts for you, our members, to ensure that you have access to the best and most exciting events, local businesses and holidays!

We work with a range of businesses who are linked with Wales to provide these offers for you – so don’t miss out, get claiming today!

If you are a business and would like to support Wales International, or have your business featured below, contact marketing@walesinternational.cymru

 

Cardiff Caerdydd Logo

Visit Cardiff

Wales Week in London Logo

Wales Week in London

Janet Redler Travel and Tourism Logo

Janet Redler Travel and Tourism

Wales Millennium Centre Logo

Wales Millennium Centre

Ger Y Parc,
Dolerw Park Drive,
Y Drenewydd/Newtown,
Powys
SY16 2BA

 

Tel: 01686 627410