Gyda balchder yn ein cymreictod a’n hunaniaeth Gymraeg, mewn byd sydd bellach mor fach, gallwn fod yn genedl fyd eang lle mae ganddom i gyd, yn Gymry brodorol neu’n Gymry rhyngwladol, gyfraniad pwysig i’w gynnig i’n gilydd fel Cymry, ac i Gymru ein mamwlad.

Rhys Meirion,
Llywydd Cymru a’r Byd

Pwy Ydym Ni
A ble ydym ni? Yr ateb yw ymhobman!

Sefydliad wedi’i leoli yng Nghymru yw Undeb Cymru a’r Byd – Wales International, ac rydym yn cysylltu pobl Cymraeg ar hyd a lled y byd ac yn rhoi llwyfan iddynt i gyfathrebu a rhwydweithio.

Rydym yn trefnu cyfarfod blynyddol a digwyddiadau ar ein stondin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Rydym hefyd yn rhannu straeon a newyddion am unigolion a chymdeithasau Cymraeg ar ein blog, ac yn hyrwyddo digwyddiadau Cymraeg a Chymreig ymhob cornel o’r byd ar ein calendr.

Buddion i Aelodau
Dewch yn aelod o’r teulu Cymraeg Byd Eang

Pam ymuno? Nid yn unig er mwyn derbyn copi o’n cylchgrawn, Yr Enfys a mynediad i’n ardal aelodau, byddwch chi hefyd yn derbyn cynigion arbennig, buddion a gostyngiad gan ein partneriaid. Byddwch chi hefyd yn cefnogi’r fenter bwysig hon sy’n cysylltu’r Cymry ymhob cwr o’r byd gyda’i gilydd

Darllenwch ein blog diweddaraf

Yr Urdd eisiau rhoi hwb i’r Gymraeg yn Sydney
blog-cy

Yr Urdd eisiau rhoi hwb i’r Gymraeg yn Sydney

Mae Cymru a’r Byd yn falch iawn o noddi staff yr Urdd i redeg ysgol haf yn Sydney, Awstralia, ac...
Read More
Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2019
blog-cy

Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2019

Cyhoeddir Neges Heddwch ac Ewyllys eleni ar Fai 17, 2019 Urdd Gobaith Cymru yw sefydliad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru, sydd...
Read More
Wythnos Cymru yn Llundain, Paris a ledled y byd!
blog-cy

Wythnos Cymru yn Llundain, Paris a ledled y byd!

Wythnos Cymru yn Llundain, Paris a ledled y byd! Mae’n debyg mai Dydd Gŵyl Dewi 2019 oedd y dathliad mwyaf...
Read More

Ger Y Parc,
Dolerw Park Drive,
Y Drenewydd/Newtown,
Powys
SY16 2BA

 

Tel: 01686 627410