Mae pobl Cymru yn byw ledled y byd ac yn cyfrannu cymaint ble bynnag maen nhw. Po fwyaf y gallwn gysylltu â'n gilydd, y mwyaf y gallwn ddod â'n sgil a'n hangerdd i mewn i rwydwaith sy'n gweithredu'n llawn i helpu creu Cymru fwy bywiog a llwyddiannus. Os nad ydych wedi yn barod, ymunwch â Cymru a'r Byd heddiw.

Aran Jones,
Llywydd Cymru a’r Byd

Pwy Ydym Ni
A ble ydym ni? Yr ateb yw ymhobman!

Sefydliad wedi’i leoli yng Nghymru yw Undeb Cymru a’r Byd – Wales International, ac rydym yn cysylltu pobl Cymraeg ar hyd a lled y byd ac yn rhoi llwyfan iddynt i gyfathrebu a rhwydweithio.

Rydym yn trefnu cyfarfod blynyddol a digwyddiadau ar ein stondin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Rydym hefyd yn rhannu straeon a newyddion am unigolion a chymdeithasau Cymraeg ar ein blog, ac yn hyrwyddo digwyddiadau Cymraeg a Chymreig ymhob cornel o’r byd ar ein calendr.

Buddion i Aelodau
Dewch yn aelod o’r teulu Cymraeg Byd Eang

Pam ymuno? Nid yn unig er mwyn derbyn copi o’n cylchgrawn, Yr Enfys a mynediad i’n ardal aelodau, byddwch chi hefyd yn derbyn cynigion arbennig, buddion a gostyngiad gan ein partneriaid. Byddwch chi hefyd yn cefnogi’r fenter bwysig hon sy’n cysylltu’r Cymry ymhob cwr o’r byd gyda’i gilydd.

replica watches Cartier replica fake gold watch Rolex Watch Replica Rolex fake tag heuer

Darllenwch ein blog diweddaraf

Cwrdd Lynne Hughes – Kuwait

Cwrdd Lynne Hughes – Kuwait

Wyth mlynedd yn ôl cafodd Lynne Hughes o Geredigion gyfle i gyfnewid mynyddoedd a glaw Cymru am gamelod ag anialwch...
Read More
Cwrdd Niki Pilkington – Cymru

Cwrdd Niki Pilkington – Cymru

Cwrdd Niki Pilkington – Cymru Os nad ydech chi wedi clywed am Niki Pilkington a’i gwaith celf anhygoel, ble yn...
Read More
Cwrdd a’n Cadeirydd Newydd – Yr Athro Stuart Cole CBE

Cwrdd a’n Cadeirydd Newydd – Yr Athro Stuart Cole CBE

Cwrdd a’n Cadeirydd Newydd – Yr Athro Stuart Cole CBE Ym mis Mai 2020 cafodd Cadeirydd newydd Cymru a’r Byd...
Read More

Ger Y Parc,
Dolerw Park Drive,
Y Drenewydd/Newtown,
Powys
SY16 2BA

 

Tel: 01686 627410