Mae pobl Cymru yn byw ledled y byd ac yn cyfrannu cymaint ble bynnag maen nhw. Po fwyaf y gallwn gysylltu â'n gilydd, y mwyaf y gallwn ddod â'n sgil a'n hangerdd i mewn i rwydwaith sy'n gweithredu'n llawn i helpu creu Cymru fwy bywiog a llwyddiannus. Os nad ydych wedi yn barod, ymunwch â Cymru a'r Byd heddiw.

Aran Jones,
Llywydd Cymru a’r Byd

Pwy Ydym Ni
A ble ydym ni? Yr ateb yw ymhobman!

Sefydliad wedi’i leoli yng Nghymru yw Undeb Cymru a’r Byd – Wales International, ac rydym yn cysylltu pobl Cymraeg ar hyd a lled y byd ac yn rhoi llwyfan iddynt i gyfathrebu a rhwydweithio.

Rydym yn trefnu cyfarfod blynyddol a digwyddiadau ar ein stondin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Rydym hefyd yn rhannu straeon a newyddion am unigolion a chymdeithasau Cymraeg ar ein blog, ac yn hyrwyddo digwyddiadau Cymraeg a Chymreig ymhob cornel o’r byd ar ein calendr.

Buddion i Aelodau
Dewch yn aelod o’r teulu Cymraeg Byd Eang

Pam ymuno? Nid yn unig er mwyn derbyn copi o’n cylchgrawn, Yr Enfys a mynediad i’n ardal aelodau, byddwch chi hefyd yn derbyn cynigion arbennig, buddion a gostyngiad gan ein partneriaid. Byddwch chi hefyd yn cefnogi’r fenter bwysig hon sy’n cysylltu’r Cymry ymhob cwr o’r byd gyda’i gilydd

Darllenwch ein blog diweddaraf

Cwrdd Niki Pilkington – Cymru

Cwrdd Niki Pilkington – Cymru

Cwrdd Niki Pilkington – Cymru Os nad ydech chi wedi clywed am Niki Pilkington a’i gwaith celf anhygoel, ble yn...
Read More
Cwrdd a’n Cadeirydd Newydd – Yr Athro Stuart Cole CBE

Cwrdd a’n Cadeirydd Newydd – Yr Athro Stuart Cole CBE

Cwrdd a’n Cadeirydd Newydd – Yr Athro Stuart Cole CBE Ym mis Mai 2020 cafodd Cadeirydd newydd Cymru a’r Byd...
Read More
Cwrdd Alwyn Parry – Seland Newydd

Cwrdd Alwyn Parry – Seland Newydd

Rydym wrth ein bodd yn clywed gan aelodau o’n cymuned byd eang ac wrth ein bodd yn rhannu stareon am...
Read More

Ger Y Parc,
Dolerw Park Drive,
Y Drenewydd/Newtown,
Powys
SY16 2BA

 

Tel: 01686 627410