Gyda balchder yn ein cymreictod a’n hunaniaeth Gymraeg, mewn byd sydd bellach mor fach, gallwn fod yn genedl fyd eang lle mae ganddom i gyd, yn Gymry brodorol neu’n Gymry rhyngwladol, gyfraniad pwysig i’w gynnig i’n gilydd fel Cymry, ac i Gymru ein mamwlad.

Rhys Meirion,
Llywydd Cymru a’r Byd

Pwy Ydym Ni
A ble ydym ni? Yr ateb yw ymhobman!

Sefydliad wedi’i leoli yng Nghymru yw Undeb Cymru a’r Byd – Wales International, ac rydym yn cysylltu pobl Cymraeg ar hyd a lled y byd ac yn rhoi llwyfan iddynt i gyfathrebu a rhwydweithio.

Rydym yn trefnu cyfarfod blynyddol a digwyddiadau ar ein stondin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Rydym hefyd yn rhannu straeon a newyddion am unigolion a chymdeithasau Cymraeg ar ein blog, ac yn hyrwyddo digwyddiadau Cymraeg a Chymreig ymhob cornel o’r byd ar ein calendr.

Buddion i Aelodau
Dewch yn aelod o’r teulu Cymraeg Byd Eang

Pam ymuno? Nid yn unig er mwyn derbyn copi o’n cylchgrawn, Yr Enfys a mynediad i’n ardal aelodau, byddwch chi hefyd yn derbyn cynigion arbennig, buddion a gostyngiad gan ein partneriaid. Byddwch chi hefyd yn cefnogi’r fenter bwysig hon sy’n cysylltu’r Cymry ymhob cwr o’r byd gyda’i gilydd

Darllenwch ein blog diweddaraf

£12,000 ar gael i artistiaid sydd wedi’i hysbrydoli gan Gymru!

£12,000 ar gael i artistiaid sydd wedi’i hysbrydoli gan Gymru!

£12,000 ar gael i artistiaid sydd wedi’i hysbrydoli gan Gymru! Cawsom ebost diweddar gan drefnwyr Cystadleuaeth gelf Wales Contemporary/ Cymru...
Read More
Y 5 Gŵyl Gerddoriaeth Orau yng Nghymru

Y 5 Gŵyl Gerddoriaeth Orau yng Nghymru

Mae cerddoriaeth yn rhan fawr o dreftadaeth a diwylliant Cymru ers miloedd o flynyddoedd, ac mae hi o hyd. Dyma...
Read More
5 Rysáit Cymraeg Orau

5 Rysáit Cymraeg Orau

Mae yna nifer o fwydydd sy’n cael eu hystyried yn Gymraeg/Gymreig iawn. Yn amlwg, cacenni cri - a chaws pob...
Read More

Ger Y Parc,
Dolerw Park Drive,
Y Drenewydd/Newtown,
Powys
SY16 2BA

 

Tel: 01686 627410