Mae pobl Cymru yn byw ymhob man dros y byd ac yn cyfrannu’n helaeth ble bynnag y maent. Po fwyaf y gallwn gysylltu â’n gilydd bydd yn bosibl datblygu’r gronfa anferth hon o sgiliau a brwdfrydedd i fod yn rhwydwaith sy’n gweithio’n effeithiol. O ganlyniad, daw Cymru a phawb sy’n malio am Gymru yn fwy llwyddiannus. Ymunwch â ni a dewch yn rhan o’n mudiad.  

Aran Jones,
Llywydd Undeb Cymru a’r Byd. (2021)

Blog- Dewch i Gyfafod y Cymry Byd-Eang

Tybed ydych chi erioed wedi gwisgo ‘top’ rygbi Cymru, a chyn pen dim cael cyd-Gymro neu Gymraes, neu ddysgwr yr iaith yn eu cyflwyno’u hunain i chi? Rydym ni ym mhob man ac wrth ein boddau yn cysylltu â’n gilydd, yn enwedig dros baned neu beint!  Ar ein blog mi wnewch chi gyfarfod Cymry, yn llwyddo mewn pob math o bethau rhyfeddol, yn cael eu huno yn eu ‘hiraeth’ ac yn chwifio’r faner dros Gymru, lle bynnag y byddant. Gwnewch ‘baned neu t’walltwch beint i chi’ch hun a gadewch i ni fynd i’w cyfarfod.

Cwrdd â Latifa – Aberystwyth

Cwrdd â Latifa – Aberystwyth

Yma yng Nghymru rydym yn caru cwrdd â’r Cymry byd-eang, i glywed am eich cariad chi at Gymru a’n  diwylliant....
Read More
Cwrdd Heledd Williams – Hong Kong

Cwrdd Heledd Williams – Hong Kong

Wedi ei magu mewn pentref gwledig yng Ngogledd Cymru, mae Heledd Williams wedi ymgartrefu yn Hong Kong ers dros 14 mlynedd ac am ddechrau swydd newydd fel Athrawes Ymgynghorol yn Adran Addysg Llywodraeth Hong Kong. Dyma drefnu sgwrs gyda Heledd i glywed am ei thaith o Ogledd Cymru i Hong Kong.
Read More
Ymunwch â Cymru a’r Byd yn yr Eisteddfod AmGen!

Ymunwch â Cymru a’r Byd yn yr Eisteddfod AmGen!

Does dim modd inni gwrdd ein aelodau a’n ffrindiau rhyngwladol ar faes yr Eisteddfod eleni ond ymunwch â ni o...
Read More

Partneriaid Corfforaethol 

Rydym yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth â’r cyrff arbennig hyn. Gyda’n gilydd rydym yn ymdrechu’n galed yn ein nod i roi Cymru ar y map. Cliciwch ar eu logos i ddysgu mwy am eu gwaith.

Home | Hafan

About us Amdanom ni

Members | Aelodaeth

Crewyd gan Gwe Cambria  / ‘Cymru a’r Byd’  2021

Undeb Cymru a’r Byd, 

PO BOX 275,

Llanrhystud,

Cymru.

SY23 5AW