Mae pobl Cymru yn byw ledled y byd ac yn cyfrannu cymaint ble bynnag maen nhw. Po fwyaf y gallwn gysylltu â'n gilydd, y mwyaf y gallwn ddod â'n sgil a'n hangerdd i mewn i rwydwaith sy'n gweithredu'n llawn i helpu creu Cymru fwy bywiog a llwyddiannus. Os nad ydych wedi yn barod, ymunwch â Cymru a'r Byd heddiw.

Aran Jones,
Llywydd Cymru a’r Byd

Pwy Ydym Ni
A ble ydym ni? Yr ateb yw ymhobman!

Sefydliad wedi’i leoli yng Nghymru yw Undeb Cymru a’r Byd – Wales International, ac rydym yn cysylltu pobl Cymraeg ar hyd a lled y byd ac yn rhoi llwyfan iddynt i gyfathrebu a rhwydweithio.

Rydym yn trefnu cyfarfod blynyddol a digwyddiadau ar ein stondin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Rydym hefyd yn rhannu straeon a newyddion am unigolion a chymdeithasau Cymraeg ar ein blog, ac yn hyrwyddo digwyddiadau Cymraeg a Chymreig ymhob cornel o’r byd ar ein calendr.

Buddion i Aelodau
Dewch yn aelod o’r teulu Cymraeg Byd Eang

Pam ymuno? Nid yn unig er mwyn derbyn copi o’n cylchgrawn, Yr Enfys a mynediad i’n ardal aelodau, byddwch chi hefyd yn derbyn cynigion arbennig, buddion a gostyngiad gan ein partneriaid. Byddwch chi hefyd yn cefnogi’r fenter bwysig hon sy’n cysylltu’r Cymry ymhob cwr o’r byd gyda’i gilydd.

replica watches Cartier replica fake gold watch Rolex Watch Replica Rolex fake tag heuer

Darllenwch ein blog diweddaraf

Cwrdd â Latifa – Aberystwyth

Cwrdd â Latifa – Aberystwyth

Yma yng Nghymru rydym yn caru cwrdd â’r Cymry byd-eang, i glywed am eich cariad chi at Gymru a’n  diwylliant....
Read More
Cwrdd Heledd Williams – Hong Kong

Cwrdd Heledd Williams – Hong Kong

Wedi ei magu mewn pentref gwledig yng Ngogledd Cymru, mae Heledd Williams wedi ymgartrefu yn Hong Kong ers dros 14 mlynedd ac am ddechrau swydd newydd fel Athrawes Ymgynghorol yn Adran Addysg Llywodraeth Hong Kong. Dyma drefnu sgwrs gyda Heledd i glywed am ei thaith o Ogledd Cymru i Hong Kong.
Read More
Ymunwch â Cymru a’r Byd yn yr Eisteddfod AmGen!

Ymunwch â Cymru a’r Byd yn yr Eisteddfod AmGen!

Does dim modd inni gwrdd ein aelodau a’n ffrindiau rhyngwladol ar faes yr Eisteddfod eleni ond ymunwch â ni o...
Read More

Ger Y Parc,
Dolerw Park Drive,
Y Drenewydd/Newtown,
Powys
SY16 2BA

 

Tel: 01686 627410