Mae pobl Cymru yn byw ledled y byd ac yn cyfrannu cymaint ble bynnag maen nhw. Po fwyaf y gallwn gysylltu â'n gilydd, y mwyaf y gallwn ddod â'n sgil a'n hangerdd i mewn i rwydwaith sy'n gweithredu'n llawn i helpu creu Cymru fwy bywiog a llwyddiannus. Os nad ydych wedi yn barod, ymunwch â Cymru a'r Byd heddiw.

Aran Jones,
Llywydd Cymru a’r Byd

Pwy Ydym Ni
A ble ydym ni? Yr ateb yw ymhobman!

Sefydliad wedi’i leoli yng Nghymru yw Undeb Cymru a’r Byd – Wales International, ac rydym yn cysylltu pobl Cymraeg ar hyd a lled y byd ac yn rhoi llwyfan iddynt i gyfathrebu a rhwydweithio.

Rydym yn trefnu cyfarfod blynyddol a digwyddiadau ar ein stondin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Rydym hefyd yn rhannu straeon a newyddion am unigolion a chymdeithasau Cymraeg ar ein blog, ac yn hyrwyddo digwyddiadau Cymraeg a Chymreig ymhob cornel o’r byd ar ein calendr.

Buddion i Aelodau
Dewch yn aelod o’r teulu Cymraeg Byd Eang

Pam ymuno? Nid yn unig er mwyn derbyn copi o’n cylchgrawn, Yr Enfys a mynediad i’n ardal aelodau, byddwch chi hefyd yn derbyn cynigion arbennig, buddion a gostyngiad gan ein partneriaid. Byddwch chi hefyd yn cefnogi’r fenter bwysig hon sy’n cysylltu’r Cymry ymhob cwr o’r byd gyda’i gilydd.

replica watches Cartier replica fake gold watch Rolex Watch Replica Rolex fake tag heuer

Darllenwch ein blog diweddaraf

@Cariad77

@Cariad77

@Cariad77 Wnes i ddarganfod @cariad77 ar Trydar wedi i ffrind yn y gwaith son wrthai ei fod yn ddyn sy’n...
Read More
Benbaladr, BBC Radio Cymru

Benbaladr, BBC Radio Cymru

Benbaladr, BBC Radio Cymru Bydd cyfres arall o Benbaladr yn dychwelyd ar BBC Radio Cymru fis Medi 2018, lle bydd...
Read More
Dewch i gwrdd â’r Tim Marchnata newydd!

Dewch i gwrdd â’r Tim Marchnata newydd!

Dewch i gwrdd â’r Tim Marchnata newydd! Mae hi wedi bod yn gyfnod prysur a chyffrous tu ol i’r lleni...
Read More

Ger Y Parc,
Dolerw Park Drive,
Y Drenewydd/Newtown,
Powys
SY16 2BA

 

Tel: 01686 627410