• Pwy Ydym Ni?

  Pwy Ydym Ni?

  Mudiad sy’n ymgorffori eiragflaenydd, Undeb y Cymry ar Wasgar a sefydlwyd yn 1948, sef mudiad i uno’rCymry oddi cartre ac i fod yn ddolen gyswllt rhyngddynt.

 • Cymru'n Galw !

  Cymru'n Galw !

  Chi Gymry "Oddi Catref" A ffriendau Cymru - Dewch yn nes! Dewch aelodau o "Undeb Cymru a'r Byd"

  Wrth ymuno a'r teulu byd-eang yma cewch fwynhau agosrwydd Cymru ble bynnag yr ydych.

Erthyglau Sylw

Yr Enfys

Haf 2017

The Ego

Ebrill 2017

The Ego

Mai 2017

Nod Cymru a'r Byd

Creu cyswllt agos rhwng Cymru heddiw ag unigolion a Chymdeithasau Cymreig ym mhob man ... yn cynnwys Cymry “oddi cartre”, pobol o dras Cymreig, dysgwyr y Gymraeg a chyfeillion ein gwlad, ein hiaith a’n diwylliant.

Cefnogi Cymdeithasau Cymreig led-led y byd ac annog rhai newydd.

Hyrwyddo delwedd Cymru a’i diwylliant yn fyd-eang.

Helpwch ni i gyrraedd ein hamcanion a dod yn AELOD!

Dim ond £15 y flwyddyn (£20 i Gymdeithasau) a byddwch yn derbyn copi caled o bob cyfrol o'n cylchgrawn unigryw, Yr Enfys, a gynhyrchir yn y flwyddyn o gychwyn eich haelodaeth ynghŷd â mynediad i'r ardal aelodau newydd sbon lle bydd modd cael gweld fersiwn ar-lein o'r cylchgrawn a chynigion arbennig gan ein hysbysebwyr.

I ddod yn aelod ac ymuno gyda'n teulu byd eang, cliciwch yma:

Ymaelodi

Newyddion

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

3 - 9 Gorffennaf 2017

Chwe diwrnod o’r gerddoriaeth a’r dawnsio gwerin gorau, a’r byd yn gyfran mewn un lle! Parhau

Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

4 - 12 Awst 2017

Yr Eisteddfod yw’r ffenest siop berffaith i gerddoriaeth, dawns, celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, perfformiadau gwreiddiol a llawer mwy. Gan gwmpasu pob agwedd ar y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru, mae'n ŵyl gynhwysol a chroesawgar, sy'n denu miloedd o ddysgwyr Cymraeg a'r rhai nad ydynt yn siarad yr iaith, yn ogystal â siaradwyr Cymraeg bob blwyddyn. Ceir offer cyfieithu yn y Pafiliwn yn ystod yr wythnos, a chanolfan arbennig ar gyfer dysgwyr ar y Maes. Parhau

Eisteddfod yr Urdd

29 Mai - 3 Mehefin 2017

Nod yr Urdd yw sicrhau cyfle, trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, i holl ieuenctid Cymru (rhwng 8 a 25 oed) ddatblygu’n unigolion cyflawn; a’u galluogi i chwarae rhan adeiladol yn y gymdeithas gan feithrin sgiliau personol a chymdeithasol. Parhau

Dolenni Cyflym

Hafan | Hanes | Aelodaeth | Dolennau | Arweinyddion | Cysylltwch |

Gwybodaeth

Mudiad sy’n ymgorffori eiragflaenydd, Undeb y Cymry ar Wasgar a sefydlwyd yn 1948, sef mudiad i uno’rCymry oddi cartre ac i fod yn ddolen gyswllt rhyngddynt.

Cysylltu â ni

Cyfeiriad: Ger Y Parc, Dolerw Park Drive, Ydrenewydd/Newtown, Powys, SY16 2BA

Rhif Ffon: 01686 627410

Website by InSynch